Usługi » Badania termowizyjne

Oferujemy Państwu badania termowizyjne budynków i instalacji

 

Badanie termowizyjne budynku pozwala zlokalizować tzw. mostki cieplne, czyli miejsca, gdzie straty ciepła są największe. Bdanie porzedzające prace termomodernizacjne pozwala na zlokalizowanie problemów, by móc je wyeliminować podczas prac remontowych. Badanie wykonane na koniec prac termomodernlzacyjnych potwierdza jego jakość lub wskazuje miejsca do poprawy.

 

Badanie termowizyjne instalacji pozwala na zlokalizowanie ewentualnych uszkodzeń lub innych problemów np. wycieki ciepłej wody, przegrzewanie się instalacji elektrycznej, uszkodzenia paneli fotowoltaicznych. Często przegrzewanie się elementów instalacji lub urządzeń jest pierwszą oznaką zbliżającego się uszkodzenia. Zatem regularne badanie termowizyjne pozwala na dokonanie naprawy lub wymiany nim nastąpi awaria.

 

 

 

 

Zaintersowanych ofertą prosimy o kontakt e-mailowy tomasz.sumera@op.pl lub telefoniczny 722835531